Ana Sayfa   »  İş Güvenliği


İş Güvenliği

 • 10-425
 • -440
 • -441
 • isyeri-hekimi-457
 • ko2-462
 • is-guv-468
Genel Bakış

AYNA İNŞAAT, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak “Sıfır Kaza” felsefesini taahhüt etmektedir. Yüksek standartlarda iş sağlığı, güvenliği ve çevre performansının, iyi ve etkili bir yönetim şekliyle sağlanacağına ve iş ile ilgili kazaların/yaralanmaların, hastalıkların, çevre kazalarının ve malzeme hasarlarının önlenebilir olduğuna inanmaktadır.


Özellikler

AYNA İNŞAAT, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak “Sıfır Kaza” felsefesini taahhüt etmektedir. Yüksek standartlarda iş sağlığı, güvenliği ve çevre performansının, iyi ve etkili bir yönetim şekliyle sağlanacağına ve iş ile ilgili kazaların/yaralanmaların, hastalıkların, çevre kazalarının ve malzeme hasarlarının önlenebilir olduğuna inanmaktadır.

 

AYNA İNŞAAT’ın İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Hedefleri

 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre gereksinimlerinin uygulanmasında sektöründe lider bir kuruluş olmak
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre kültürünün oluşması için tüm çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek
 • Gerekli koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik; kazaları, yaralanma veya malzeme hasarları ile sonuçlanabilecek olayları ve/veya tehlikeli durumları raporlamak, kayıt altına almak ve araştırılması için prosedürleri oluşturmak
 • Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanması için prosedür oluşturmak ve uygulamalarının sürekliliğini sağlamak
 • Yapılan çalışmaların çevre etkilerini, etkin çevre prosedür ve uygulamaları ile azaltmak
 • Doğal kaynakları ekonomik kullanmak ve israfı önlemek
 • Geliştirilen prosedürlerin ve sistemlerin; yaralanmaların, iş sebepli hastalıkların veya kayıpların önlenmesi amacıyla uygulandığı inancının herkes tarafından bilinmesini sağlamaktır.